Annonsrubrik Region

Östergötlands län

Barnmorska till förlossnings- och BB-enheten. Norrköping
Sjuksköterskor till beroendeenhet Motala
Sjuksköterskor till Kardiologisk klinik Norrköping
Operation- och anestesisjuksköterskor Linköping
Sjuksköterskor till ÖNH-klinik Linköping
Sjuksköterskor till barnkirurgisk avdelning Linköping
Sjuksköterskor till kirurgisk klinik Linköping
Psykiatrisjuksköterska till beroendeenhet Norrköping
Sjuksköterska till vårdcentral Finspång
Sjuksköterskor till akutsjukvård Linköping
Sjuksköterskor till njurmedicin Linköping
Sjuksköterskor till urologisk vårdavdelning Linköping
Sjuksköterskor till psykiatriska vårdavdelningar Linköping
DSK/Barn och ungdom Linköping
Sjuksköterskor till geriatriska kliniken Linköping
Sjuksköterskor till MAVA/MOA Motala
Sjuksköterskor till hjärtenhet Motala
Sjuksköterskor till akutmottagning Motala
Psykiatrisjuksköterskor till klinik Motala
Sjuksköterskor till närvårdsklinik Finspång
Sjuksköterskor till dialysmottagning Norrköping
Distrikssjuksköterska till vårdcentral Ödeshög Ödeshög
Legitimerad sjuksköterska till njurmedicin Linköping
Sjuksköterska till barn och ungdomsklinik Linköping
Sjuksköterskor till närvårdklinik Finspång
Barnmorskor till mödravården. Norrköping
Sjuksköterskor till GAVA Norrköping
Diabetessjuksköterska till vårdcentral Valdemarsvik Valdemansvik
Barnmorskor med ultraljudskompetens Linköping
Barnmorskor med ultraljudskompetens Norrköping
Sjuksköterskor till urologiska kliniken Linköping
Sjuksköterska till vårdcentral Ödeshög Ödeshög
Sjuksköterskor till psykiatriska kliniken Norrköping
Sjuksköterskor till barn- och ungdomskliniken Norrköping
Sjuksköterskor till medicinavdelning Norrköping
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Norrköping
Sjuksköterska till vårdcentral Valdemarsvik Valdemansvik
Sjuksköterska till vårdcentral i Linköping Linköping
Sjuksköterska till vårdcentral Norrköping
Barnmorskor Linköping
Sjuksköterskor till medicinavdelning Linköping
Sjuksköterskor till dialysen Linköping
Sjuksköterskor till neurologiska kliniken Linköping
Sjuksköterskor till kardiologen Linköping
Sjuksköterskor till onkologiska klinikens öppenvård Linköping
Sjuksköterskor till hematologen Linköping
Sjuksköterskor till neonatal IVA Linköping
Sjuksköterskor till Gava Motala
Sjuksköterskor till psykiatrin Motala
Sjuksköterskor till beroendemottagningen Norrköping
Sjuksköterska till vårdcentral Motala
Sjuksköterskor till psykiatrin Motala
Diabetessköterska till vårdcentral Linköping
Diabetessköterska till vårdcentral Linköping
Sjuksköterskor till akutmottagning Motala
Sjuksköterskor till Gava Motala
Sjuksköterskor till kommunsjukvården Linköping
Sjuksköterskor till korttidsenhet Linköping
Sjuksköterskor till SÄBO Linköping
Sjuksköterskor till vårdboende Linköping
Sjuksköterska till Linköping Norrköping

Örebro län

Sjuksköterskor till vård- och korttidsboende Örebro
Sjuksköterskor till vårdboende Örebro
Distriktsköterska/Sjuksköterska Örebro
Sjuksköterskor till hemsjukvården Örebro
Sjuksköterskor till demenscentrum Örebro

Västra Götalands län

Sjuksköterska - Diabetesvård Göteborg
Sjuksköterska, Astma, Allergi och KOL Göteborg
Sjuksköterskor, psykiatri Mariestad
Sjuksköterska till psykiatrisk öppenvård. Göteborg
Sjuksköterska till infektionsavdelning Borås
Sjuksköterska till palliativ enhet Borås
Sjuksköterskor till barnhjärtcentrum Göteborg
Sjuksköterskor till Medicinsk akutvårdsavdelning Uddevalla
Sjuksköterska till gyn- och eller BB-avdelning Borås
Anestesisjuksköterskor Mölndal
Anestesisjuksköterskor Skövde
Sjuksköterskor till akutmottagningen Skövde
Sjuksköterskor till psykiatrisk akutmottagning Kungälv
Ambulanssjuksköterskor till Mellerud Mellerud
Ambulanssjuksköterskor till Åmål/Bengtsfors Åmål
Ambulanssjuksköterskor till Strömstad/Kungshamn/Tanum Trollhättan
Ambulanssjuksköterskor till Lysekil/Munkedal Lysekil
Ambulanssjuksköterskor till Uddevalla/Orust Trollhättan
Anestesisjuksköterskor Lidköping
Röntgensjuksköterskor Skövde
Sjuksköterskor till ortopedisk öppenvård Göteborg
Operationssjuksköterska Kungälv
Anestesisjuksköterska Kungälv
Sjuksköterskor till medicinavdelning Kungälv
Sjuksköterskor till psykiatrisk slutenvård Göteborg
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Göteborg
Sjuksköterskor till IVA och Postop Göteborg
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Göteborg
Sjuksköterska till vårdcentral Göteborg
Barnsjuksköterska till vårdcentral Göteborg
Sjuksköterska till vårdcentral Göteborg
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Kungälv
Ambulanssjuksköterskor till Trollhättan Trollhättan

Västmanlands län

Sjuksköterskor till blod, mag och tarm avdelning Västerås
Sjuksköterskor till avd.1 Köping
Röntgensjuksköterska Köping
Barnmorska till VC Västerås
Dialyssjuksköterskor Köping
Röntgensjuksköterskor Köping
Sjuksköterskor till AH Team Köping
Distriktsköterska till närvården Västerås
Sjuksköterskor till urologavdeling Västerås
Sjuksköterska till BVC Västerås Västerås
Sjuksköterskor till medicinavdelning Köping
Sjuksköterskor till medicinavdelning Köping
Sjuksköterska till ögonoperation Västerås
Sjuksköterskor till hjärtavdelning Västerås
Sjuksköterskor till onkologen Västerås
Anestesisjuksköterskor Västerås
Barnmorskor till BB och förlossningen Västerås
Sjuksköterskor till akutmottagningen Västerås
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Västerås
Sjuksköterskor till Intensivvårdsavdelningen Västerås
Sjuksköterskor till DNL Diabetes, njur och lungavdelning Västerås
Operationssjuksköterskor Västerås
Sjuksköterskor till MAVA Köping
Sjuksköterskor till HIA Köping
Sjuksköterskor till akutmottagningen Köping
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Västerås
Sjuksköterskor till psykiatrin Västerås
Sjuksköterskor till geriatrik och rehabavdelning Västerås
Röntgensjuksköterskor Västerås
Sjuksköterskor till Larmcentralen Västerås
Sjuksköterska för tjänstgöring på BVC Västerås
Sjuksköterskor till SÄBO Västerås
Psykiatrisjuksköterska till BUP Västerås
Sjuksköterskor till kvinnoklinik Västerås
Sjuksköterskor till infektionsklinik Västerås
Sjuksköterskor till palliativ avdelning Västerås
Röntgensjuksköterska, Köping Köping

Västernorrlands län

Sjuksköterskor till ortopeden Sollefteå
Röntgensjuksköterska Örnsköldsvik
Operationssjuksköterska till operationsavdelning Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till kirurgiskavdelning Sollefteå
Barnsjuksköterskor Sundsvall
Anestesisjuksköterskor till operationsavdelning Sundsvall
Röntgensjuksköterskor Sundsvall
Operationssjuksköterskar till operationsavdelning Sundsvall
Distriktssjuksköterskor till primärvård Sollefteå
Intensivvårdssjuksköterskor Sundsvall
Barnmorskor Sundsvall
Barnmorskor till vårdavdelning Sundsvall
Specialistsjuksköterska, psykiatri Sollefteå
Operationssjuksköterskor Sollefteå
Operationssjuksköterskor Sundsvall
Barnmorska Örnsköldsvik
Distriktssjuksköterskor Sollefteå
Sjuksköterskor till intensivvårdsavdelning Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till lungavdelning Sollefteå
Sjuksköterskor till medicinavdeling. Sundsvall
Sjuksköterskor till hematologen Sundsvall
Sjuksköterskor till akutmottagningen Sundsvall
Sjuksköterska och/eller diabetssjuksköterska till Sundsvall Sundsvall
Sjuksköterskor till dialysmottagningen Sollefteå
Sjuksköterskor till akutmottagningen Sollefteå
Sjuksköterskor till KAVA Sundsvall
Ortoptist till ögonmottagningen Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till stroke och rehab Sollefteå
Sjuksköterskor till kardiologisk avdelning Sollefteå
Sjuksköterskor till dialysmottagningen Sundsvall
Sjuksköterskor till psykiatrin Sundsvall
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till kirurgen Sundsvall
Sjuksköterskor till ortopeden Sundsvall
Sjuksköterskor till kardiologen/HIA Sundsvall
Sjuksköterskor till infektionsavdelning Sundsvall
Sjuksköterskor till kardiologen/HIA Sundsvall
Sjuksköterskor till lungmedicin Sundsvall
Barnmorska med ultraljudskompetens Sundsvall
Sjuksköterskor till infektionsavdelning Sundsvall
Sjuksköterskor till akutmottagningen Örnsköldsvik
Sjuksköterskor till medicinavdelning Örnsköldsvik
Sjuksköterska till Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik

Västerbottens län

Sjuksköterskor till medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå
Barnmorskor med ultraljudskompetens Lycksele
Sjuksköterskor till psykiatriska kliniken Umeå
Sjuksköterskor till kirurg/ortopedisk akutvårdsavdelning. Lycksele
Sjuksköterskor till vård & omsorgsboende och hemsjukvård Umeå
Anestesisjuksköterskor Lycksele
Distriktssköterskor till hälsocentral Malå
Distriktssköterskor till vårdcentral Vindeln
Sjuksköterskor till vårdcentral Umeå Umeå
Sjuksköterskor till kirurg och medicinavdelning Lycksele
Sjuksköterskor till sjukstuga - Storuman Dorotea
Barnmorskor till Dorotea sjukstuga Malå
Sjuksköterskor till psykiatrin Umeå
Sjuksköterskor till rättspsykiatrin Umeå
Distriktssköterskor till Åsele sjukstuga Åsele
Sjuksköterskor till Åsele sjukstuga Åsele
Barnmorskor för ultraljud Umeå
Sjuksköterskor till sjukstuga Dorotea
Sjuksköterskor till psykiatrin Skellefteå
Sjuksköterskor till sjukstuga Vilhelmina
Sjuksköterska till primärvårdsjour Umeå
Sjuksköterska till Sorsele sjukstuga Sorsele
Sjuksköterska till Malå sjukstuga Malå
Barnmorskor till sjukstuga Malå
Barnmorskor till sjukstuga Sorsele
Barnmorskor Umeå
Barnmorskor Lycksele
Barnmorskor Lycksele
Sjuksköterska till medicinsk och geriatrisk avdelning i Skellefteå Skellefteå

Uppsala län

Sjuksköterskor till gynekologi avdelning Uppsala
Sjuksköterskor till barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar Uppsala
Sjuksköterskor till öron- näs-, halsavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till plastik- och käkkirurgavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till reumatologi- och hudavdelning Tierp
Sjuksköterskor till geratrik Tierp
Sjuksköterskor till mag-tarm och njuravdelning Uppsala
Sjuksköterskor till geratrikavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till medicinavdelning Enköping
Sjuksköterskor till privatvårdgivare Enköping
Sjuksköterskor till hemsjukvård Uppsala
Sjuksköterska till neurolog- och strokeavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till Hemsjukvård assistans och hemsjukvård omsorg LSS Uppsala
Sjuksköterskor till 85B stroke Uppsala
Sjuksköterskor till Landstingets sjukvårdsteam Uppsala
Sjuksköterskor till akutmottagningen barn Uppsala
Sjuksköterska till gynekologavdelning Uppsala
Anestesisjuksköterskor Uppsala
Operationssjuksköterska Enköping
Sjuksköterska till psykiatriskavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till onkologisk-endokrinologiska avdelningen Uppsala
Sjuksköterskor till hemsjukvård Uppsala
Sjuksköterskor till urologavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till hjärtavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till reumatologi- och hudavdelning Uppsala
Sjuksköterska till medicinavdeling Uppsala
Sjuksköterska till psykiatriska kliniken Uppsala
Sjuksköterskor till SAH Tierp
Sjuksköterskor til intemediärvårdsavdelning Enköping
Sjuksköterska till barn bot Uppsala
Sjuksköterskor till akutmottagningen Uppsala
Barnmorskor till förlossningen Uppsala
Barnmorska med ultraljudserfarenhet Uppsala
Barnmorskor till BB avdelning Uppsala
Sjuksköterskor till lungavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till avdelning för akut och specialiserad pediatrik Uppsala
Sjuksköterskor till geratrik och strokeavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till dialysmottagningen Uppsala
Anestesisjuksköterskor Uppsala
Sjuksköterskor till onkologavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till rehabavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till infektionsmottagningen Uppsala
Sjuksköterskor till ortopedisk rehabavdelning Enköping
Sjuksköterskor till hematologavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till akutvårdsavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till Post-op Uppsala
Sjuksköterskor till vårdboende/omvårdnadsboende Uppsala
Sjuksköterskor till Enköpings kommun sökes Enköping
Sjuksköterskor till ortopedavdelning i Uppsala Uppsala
Sjuksköterskor till medicinavdelning i Uppsala Uppsala
Sjuksköterskor till kirurgiavdelning Uppsala
Sjuksköterskor till Hematologen Uppsala Uppsala

Södermanlands län

Barnmorskor till VC Eskilstuna
Sjuksköterskor till specialiserad hemsjukvård Eskilstuna
Allmänsjuksköterskor/barnsjuksköterskor till neonatalavdelning Eskilstuna
Barnmorskor till förlossningsavdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till kirurgmottagning Eskilstuna
Psykiatrisjuksköterskor till PIVA Nyköping
BVC-sköterskor till familjecentral Strängnäs
Sjuksköterskor till vårdcentral Katrineholm
Sjuksköterskor för mottagningsarbete Flen
Distriktssköterska alt sjuksköterska med god primärvårdsvana Oxelösund
Sjuksköterskor till akutmottagning Nyköping
Barnmorskor till förlossningsavdelning Nyköping
Sjuksköterskor till kvinnoklinik Nyköping
Sjuksköterskor till särskilt boende, hemsjukvård och funktionshinderomsorg Vingåker
Sjuksköterskor till psykiatriska kliniken Eskilstuna
Operationssjuksköterskor Katrineholm
Intensivvårdsjuksköterska Nyköping
Sjuksköterskor till medicinavdelning Nyköping
Sjuksköterskor till SSIH Trosa
Barnsjuksköterskor Eskilstuna
Psykiatrisjuksköterskor Eskilstuna
Sjuksköterskor till palliativ avdelning Nyköping
Sjuksköterskor till hemsjukvård Strängnäs
Psykiatrisjuksköterskor Nyköping
Sjuksköterskor/distriktssköterskor till vårdcentral Oxelösund
Barnmorskor till mottagning Nyköping
Operationssjuksköterska till HIA Eskilstuna
Sjuksköterskor till barnavdelning Eskilstuna
Röntgensjuksköterskor Eskilstuna
Barnmorskor till förlossningen och BB Eskilstuna
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till lungavdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till psykiatriska akutmottagningen Eskilstuna
Sjuksköterskor till PIVA/beroende Nyköping
Barnmorska till barnmorskemottagning Trosa
Sjuksköterskor till vårdplats- och mottagningsenheten. Katrineholm
Röntgensjuksköterskor Nyköping
Barnmorskor till gyn/sesammottagning Eskilstuna
Sjuksköterskor till geriatrikavdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till PIVA Eskilstuna
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Nyköping
Sjuksköterskor till njuravdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till infektion och lungkliniken Nyköping
Sjuksköterskor till medicinavdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till dialysmottagningen Nyköping
Sjuksköterskor till dagkirurgen Nyköping
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Nyköping
Sjuksköterskor till rehabavdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till Geriatrik/Stroke/palliativ avdelning Nyköping
Barnmorskor till barnmorskemottagningen Eskilstuna
Barnmorskor med ultraljudskompetens Nyköping
Anestesisjuksköterskor Katrineholm
Sjuksköterskor till barnakuten Eskilstuna
Ultraljudsbarnmorskor Eskilstuna
Sjuksköterskor till vårdcentral Oxelösund
Sjuksköterskor till palliativ vårdavdelning Eskilstuna
Sjuksköterskor till MIMA Nyköping
Operationssjuksköterskor Nyköping
Operationssjuksköterskor Eskilstuna
Anestesisjuksköterskor Eskilstuna
Sjuksköterskor till hemsjukvård och SÄBO Katrineholm
Operationssjuksköterska till Eskilstuna Eskilstuna
Sjuksköterskor sökes till ortopedi i Eskilstuna Eskilstuna
Sjuksköterskor till Katrineholms kommun Katrineholm

Sverige

Psykiatrisjuksköterska till Lycksele Västerbottens län
Ofelia Vård söker sjuksköterskor geriatriska ortoped och strokeavdelningen i Uppsala Uppsala län
Ofelia Vård söker sjuksköterska till Södra Sverige Kalmars län

Stockholms län

Hemsjukvården i Sigtuna Sigtuna
Sjuksköterskor till vård och omsorgsboende Nynäshamn
Sjuksköterskor till äldreomsorg och LSS Nynäshamn
Sjuksköterskor sökes till Akutavdelning, Stockholm Stockholm
Sjuksköterskor sökes till geriatrikavdelning i Huddinge Huddinge
Operationsköterskor sökes till Stockholm! Stockholm
Sjuksköterskor sökes till nerologen i Huddinge Stockholm
Ofelia vård söker sjuksköterskor till Stockholm Stockholm

Skånes län

Sjuksköterskor till neurologen Malmö
Sjuksköterskor med OBS-kompetens Malmö
Sjuksköterskor till medicinavdelningar Ängelholm
Sjuksköterska söks till nytt allmänmedicinskt vårdlag beläget på hjärtavdelning Lund
Sjuksköterskor till neurokirurgisk avdelning Lund
Operationssjuksköterska till neurokirurgiavdelning - Bra arvode Lund
Sjuksköterskor till vuxenpsykiatriavdelning Malmö
Sjuksköterskor till Dialysmottagning Lund
Barnmorskor till förlossning Malmö
Sjuksköterskor till ortopeden Lund
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Malmö
Sjuksköterskor till handkirurgens operation Malmö
Anestesisjuksköterska Malmö
Sjuksköterskor till hemsjukvården Lund
Sjuksköterskor/distriktssköterskor till vårdcentral Lund
Sjuksköterskor till gynekologiavdelning Malmö
Sjuksköterskor till psykiatriska kliniken Lund
Sjuksköterskor till larmcentralen - Bra arvode Malmö
Sjuksköterskor till eftervårdsavdelning Ängelholm
Sjuksköterskor till barnkliniken Lund
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Hässleholm
Sjuksköterskor till medicinavdelning Malmö
Sjuksköterskor till hjärtavdelning Hässleholm
Operationssjuksköterskor till barnoperation - bra arvode! Lund
Sjuksköterskor till barnakuten - bra arvode! Lund
Sjuksköterskor till akutmottagningen - bra arvode! Malmö
Sjuksköterskor till akutvårdsavdelningen - bra arvode! Hässleholm
Anestesisjuksköterskor - bra arvode! Hässleholm
Sjuksköterskor till yngre och LSS Lund
Anestesisjuksköterska till Thoraxop Lund
Sjuksköterskor till AOM Akutavdelning observationsmedicin - bra arvode! Malmö
Sjuksköterskor till barnakutmottagningen - bra arvode! Malmö
Sjuksköterskor till endokrinavdelning Malmö
Sjuksköterskor till geriatriken Malmö
Sjuksköterskor till hjärtavdelning transplantation och svikt Lund
Röntgensköterska Hässleholm
Operationssjuksköterska Ängelholm
Anestesisjuksköterskor Ängelholm
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Malmö
Sjuksköterskor till MAVA Lund
Sjuksköterskor till psykosavdelning Lund
Sjuksköterskor till dialysmottagningen Ängelholm
Sjuksköterskor till geriatriken Malmö
Sjuksköterskor till handkirurgens operation Malmö
Sjuksköterskor till medicinavdelning kirurgi Lund
Sjuksköterskor till akutmottagningen - bra arvode! Lund
Sjuksköterskor till barnkardiologisk vårdavdelning Lund
Sjuksköterskor till vårdavdelningar Trelleborg
Sjuksköterskor till vårdavdelningar Ängelholm
Sjuksköterskor till vårdavdelningar Lund
Sjuksköterskor till hematologimottagning Lund
Sjuksköterskor till vårdcentral Höör Höör
Sjuksköterskor till vårdcentral Arlöv Eslöv
Sjuksköterskor till ögonsjuksköterskor Kristianstad
Sjuksköterskor till vårdboende Helsingborg
Sjuksköterskor till dialysmottagning Helsingborg
Sjuksköterskor till Urologavdelning Helsingborg
Sjuksköterskor till natt Njur/KUA Helsingborg
Sjuksköterskor till barn och ungdomsavdelning Helsingborg
Sjuksköterska eller distriktssköterska till VC Lomma
Distriktssköterskor till vårdcentral Malmö
Sjuksköterskor till Neurologavdelning Kristianstad
Sjuksköterskor till hjärtavdelning Trelleborg
Sjuksköterskor till korttidsenhet Lund
Sjuksköterskor till allmänpsykiatrisk avdelning Malmö
Sjuksköterskor till beroendecentrums akut Malmö
Sjuksköterska till korttidsenhet Lund
Sjuksköterskor till njur- och transplantationsavdelningen Helsingborg
Distriktssköterskor till vårdcentral Lomma
Sjuksköterskor till ASIH Trelleborg
Sjuksköterskor för arbete på hemsjukvård Malmö
Sjuksköterskor till lung/gastroavdelning Kristianstad
Sjuksköterskor till ASIH Kristianstad
Sjuksköterskor till palliativ vård Trelleborg
Sjuksköterskor för arbete på vårdcentral Landskrona Landskrona
Sjuksköterskor till vårdcentral Eslöv Eslöv
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Trelleborg
Sjuksköterskor till neurologiavdelning Trelleborg
Sjuksköterskor till MAVA Helsingborg
Sjuksköterskor till kvälls- och helgmottagning Helsingborg
Sjuksköterskor till psykiatrin Kristianstad
Sjuksköterskor till hematologavdelning Kristianstad
Sjuksköterskor till IVA - bra arvode! Helsingborg
Sjuksköterskor till akutmottagningen - bra arvode! Helsingborg
Sjuksköterskor till medicinavdelning - bra arvode! Ystad
Sjuksköterskor till akutmottagningen - bra arvode! Trelleborg
Barnmorskor till förlossningen - bra arvode! Ystad
Sjuksköterskor till IVA och Postop - bra arvode! Ystad
Sjuksköterskor till barnavdelning och barnakut - bra arvode! Ystad
Sjuksköterskor till IVA - bra arvode! Kristianstad
Sjuksköterskor till KDV Kortvårdsavdelning Helsingborg
Sjuksköterskor till kirugisk mag/tarmavdelning Helsingborg
Sjuksköterskor till psykiatrin Helsingborg
Röntgensjuksköterskor Helsingborg
Sjuksköterskor till akutmottagningen - bra arvode! Kristianstad
Sjuksköterskor till vårdcentral Svalöv Svalöv
Sjuksköterskor för arbete på vårdcentral Perstorp Perstorp
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Helsingborg
Sjuksköterskor till hjärtavdelning Helsingborg
Sjuksköterska till vårdcentral Trelleborg Trelleborg
Sjuksköterskor till akutmottagningen - bra arvode! Ystad
Ögonsjuksköterska till ögonmottagningen Helsingborg
Sjuksköterskor för arbete på vårdcentral Lund Lund
Sjuksköterskor för arbete på vårdcentraler Malmö Malmö
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Ystad
Barnmorskor till förlossningen - Bra arvode Helsingborg
Sjuksköterskor till barndagvård Helsingborg
Sjuksköterskor till neuro/stroke avdelning Helsingborg
Sjuksköterskor till njuravdelning Helsingborg
Sjuksköterskor till PIVA Kristianstad
Sjuksköterskor till vårdavdelningar Landskrona
Sjuksköterskor till HRSS och SÄBO Lund
Sjuksköterskor till vårdboende Helsingborg
Sjuksköterska till planeringsteamet Lund
Sjuksköterskor till yngre och LSS Lund
Sjuksköterskor till korttidsboende Lund
Sjuksköterskor till särskilt boende Lund
Sjuksköterskor till hemsjukvården Helsingborg
Barnmorskor till förlossningen Lund
Sjuksköterskor till hemsjukvården Lund
Sjuksköterskor till kommunalt äldreboende Helsingborg
Sjuksköterskor till medicinavdelning Trelleborg

Norrbottens län

Specialistsjuksköterska i psykiatri Luleå
Psykiatrisjuksköterska till BUP Luleå
Distriktssköterska till hälsocentral Luleå
Sjuksköterskor till kardiologiskavdelning Kiruna
Distriktsjuksköterskor/Sjuksköterskor Boden
Anestesisjuksköterskor Gällivare
Barnsjuksköterskor Luleå
Barnsjuksköterskor Gällivare
Distriktssjuksköterskor Kiruna
Sjuksköterskor till vårdavdelning Boden
Operationssjuksköterskor Boden
Sjuksköterskor till allvårdsavdelning Gällivare
Sjuksköterskor till vårdavdelning Gällivare
Barnmorska till MVC Gällivare
Sjuksköterskor till vårdcentral Kiruna
Sjuksköterskor till enheten för akut omhändertagande Kiruna
Sjuksköterskor till gynavdelning Luleå
Sjuksköterskor till psykiatrin Gällivare
Intensivvårdssjuksköterskor Luleå
Sjuksköterskor till hematologi/lungmedicin och PAVA Luleå
Sjuksköterskor till infektionsavdelning Luleå
Röntgensjuksköterskor Luleå
Sjuksköterskor till medicinavdelning Kalix
Sjuksköterskor till kirurgisk och urologisk vårdavdelning Luleå
Sjuksköterskor till BUP Kiruna
Barnmorska till BB och/eller förlossningen Luleå
Sjuksköterskor till BUP Gällivare
Sjuksköterskor till strokenhet Luleå
Sjuksköterskor till akutmottagningen Luleå
Sjuksköterskor till barnavdelning och barnmottagning Gällivare
Sjuksköterskor till vårdavdelning Gällivare
Barnmorskor Gällivare
Röntgensjuksköterskor Gällivare
Sjuksköterskor till medicinrehab Kalix
Sjuksköterskor till vårdcentral Luleå
Anestesisjuksköterskor Luleå
Operationssjuksköterskor Luleå
Sjuksköterskor till medicinavdelning Piteå
Sjuksköterskor till IVA Piteå
Sjuksköterskor till IVA Gällivare
Allmänsjuksköterskor till Gällivare kommun i sommar Gällivare

Kronobergs län

Anestesisjuksköterskor till operation Ljungby
IVA-sjuksköterska till intensivvårdsavdelningen Växjö
Sjuksköterskor till Akutmottagningen Ljungby
Sjuksköterskor till hemsjukvård Ljungby
Distriktsjuksköterska till vårdcentral Växjö
Sjuksköterskor till medicinavdelning Ljungby
Sjuksköterskor till IVA Växjö
Sjuksköterskor till AVA Växjö
Sjuksköterskor till jourläkarcentralen Ljungby
Sjuksköterskor till jourläkarcentralen Växjö
Sjuksköterskor till akutgeriatrisk vårdavdelning Växjö
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Växjö
Ultraljudsbarnmorska Växjö
Barnmorska till barnmorskemottagningen Växjö
Sjuksköterskor till hemsjukvård Lessebo
Sjuksköterskor till infektionsavdelning Växjö
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Växjö
Sjuksköterskor sökes till Familjehälsan i Växjö Växjö
Operationssjuksköterskor sökes till operation i Ljungby Växjö
Operationssjuksköterskor sökes till operation i Växjö Växjö
Barnmorskor sökes till förlossningen och BB i Växjö Växjö
Sjuksköterskor sökes till dialysen i Ljungby Ljungby
IVA-sjuksköterskor sökes till IVA Växjö Växjö
Sjuksköterska till Älmhult Älmhult

Kalmars län

Barnmorskor till mödravården Hultsfred
Sjuksköterskor till hälsocentral Vimmerby
Psykiatrisjuksköterska till BUP Kalmar
Sjuksköterskor till ortopeden - Bra arvode Kalmar
Sjuksköterskor till medicinklinik - Bra arvode Kalmar
Barnsjuksköterskor - Bra arvode Västervik
Röntgensjuksköterska - Bra arvode Västervik
Sjuksköterskor till barnklinik Västervik
Sjuksköterskor till infektion - Bra arvode Kalmar
Sjuksköterskor till akuten - Bra arvode Kalmar
Förläsande barnmorskor - Bra arvode! Kalmar
Sjuksköterskor till ortopeden - Bra arvode Västervik
Sjuksköterskor till GK - Bra arvode Västervik
Sjuksköterskor till njuravdelning - Bra arvode Västervik
Sjuksköterskor till HIA - Bra arvode Västervik
Sjuksköterskor till infektion - Bra arvode Västervik
Sjuksköterskor till AVA - Bra arvode Västervik
Sjuksköterskor till UVA - Bra arvode Västervik
Intensivvårdssjuksköterska - Bra arvode Västervik
Operationssjuksköterska - Bra arvode Västervik
Anestesisjuksköterska till operationsenhet Oskarshamn
Sjuksköterskor till ortopedavdelning - Bra arvode Kalmar
Sjuksköterskor till medicinavdelning Oskarshamn
Sjuksköterskor akutmottagning Oskarshamn
Sjuksköterskor till vuxenpsykiatrin Västervik
Anestesisjuksköterska - Bra arvode Västervik
Sjuksköterskor till dialysavdelningen Västervik
Sjuksköterskor till HIA Oskarshamn
Operationssjuksköterskor - Bra arvode! Kalmar
Anestesisjuksköterskor - Bra arvode! Kalmar
Intensivvårdssjuksköterskor - Bra arvode! Kalmar
Sjuksköterskor till dialysen - Bra arvode! Kalmar
Sjuksköterskor till HIA - Bra arvode! Kalmar
Barnmorskor till MHV Vimmerby
Sjuksköterskor till AVA Oskarshamn
Sjuksköterskor till UVA Kalmar
Sjuksköterskor till medicinavdelning - Bra arvode! Kalmar
Barnmorskor till kvinnoklinik Västervik
Sjuksköterskor till medicinavdelning Västervik
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Västervik
Sjuksköterskor till akutmottagningen Västervik
Sjuksköterskor till palliativ avdelning Västervik
Röntgensjuksköterskor Västervik
Sjuksköterskor sökes till Nybro kommun Nybro

Jönköpings län

Sjuksköterskor till neonatalvårdsenhet Jönköping
Barnmorskor till förlossningen och BB Eksjö
Sjuksköterskor till Urologklinik Jönköping
Sjuksköterskor till kirurgisk vårdenhet Eksjö
Sjuksköterskor till hemsjukvård Habo
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Värnamo
Sjuksköterskor till akutmottagning Värnamo
Ortopedi/allmänsjuksköterskor till ortopedklinik Eksjö
Sjuksköterskor till psykiatrin Värnamo
Sjuksköterskor till psykiatrin Eksjö
Sjuksköterskor till dialysen Värnamo
Sjuksköterskor till akutmottagningen Eksjö
Sjuksköterskor till dialysen Eksjö
Sjuksköterskor till dialysen Jönköping
Barnmorskor till förlossningen Eksjö
Sjuksköterskor till ortopedkliniken Värnamo
Sjuksköterskor till uppvakningsavdelningen Värnamo
Sjuksköterskor till psykiatrisk slutenvård Jönköping
Operationssjuksköterskor Jönköping
Anestesisjuksköterskor Jönköping
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Eksjö
Sjuksköterskor till hjärtavdelning Eksjö
Sjuksköterskor till akutmottagningen Eksjö
Sjuksköterskor till akutmottagningen Jönköping
Barnmorskor till förlossningen och BB Värnamo
Barnmorskor till förlossningen och BB Jönköping
Operationssjuksköterskor Eksjö
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Eksjö

Jämtlands län

Sjuksköterskor till strokeavdelning Östersund
Sjuksköterskor till hjärtavdelning Östersund
Sjuksköterskor till medicinenhet Östersund
Sjuksköterskor till operation Östersund
Sjuksköterska till psykiatrisk akutavdelning Östersund
Sjuksköterskor till ögonmottagning Östersund
Psykiatrisjuksköterska till psykosvård Östersund
Barnmorska till hälsocentral Östersund
Sjuksköterskor till hjärtavdelning Östersund
Sjuksköterskor till lung- och allergimottagningen Östersund
Sjuksköterskor till infektionsavdelning Östersund
Sjuksköterskor till lungavdelning Östersund
Röntgensjuksköterskor Östersund
Sjuksköterska till Ortopedavdelning i Östersund Östersund
IVA-sjuksköterskor sökes till Östersund Östersund
Sjuksköterska sökes till strokeavdelning, Östersund Östersund

Hallands län

Akutmottagning söker anestesisjuksköterskor, röntgensjuksköterskor samt barnmorskor Varberg
Barnmorskor till förlossningen Varberg
Barnmorskor till förlossningen Halmstad
Intensivvårdssjuksköterskor Halmstad
Barnmorskor till mottagning Halmstad
Sjuksköterskor till akutvårdsavdelning Halmstad
Sjuksköterskor till neuro/stroke Varberg
Operationssjuksköterskor Varberg
Sjuksköterskor till kirurg/urologavdelning Varberg
Sjuksköterskor till hematologi, endokrin och lungmedicin! Varberg
Sjuksköterskor till medicinavdelningar - MAVA Varberg
Ambulanssjuksköterskor till akutmottagning Varberg

Gävleborgs län

Sjuksköterskor till HIA Hudiksvall
Barnsjuksköterska/sjuksköterska Hudiksvall
Sjuksköterskor till Geriatrik/IMA Bollnäs
Barnmorska till BB/Gyn Bollnäs
Nattsjuksköterska till ordinärt boende. Bollnäs
Sjuksköterska/distriktsköterska till HC Hudiksvall
Sjuksköterska till BB/Gyn Gävle
IVA-SSK till uppvakningsavdelning Gävle
Röntgensjuksköterska Hudiksvall
Sjuksköterskor till ordinärt boende Bollnäs
Sjuksköterskor till strokeavdelning Gävle
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Hudiksvall
Sjuksköterskor till akutmottagning Hudiksvall
Barnmorskor till Förlossningen och BB Hudiksvall
Sjuksköterskor till HIA Gävle
Intensivvårdssjuksköterskor Gävle
Sjuksköterskor till medicinavdelning Bollnäs
Sjuksköterskor till allmänpsykiatrin Hudiksvall
Sjuksköterskor till barnkliniken Hudiksvall
Barnmorskor till förlossningen Gävle
Sjuksköterskor för rotation inom flera medicinavdelningar Gävle
Sjuksköterskor till infektionsavdelning Gävle
Sjuksköterskor till PCI Lab Gävle
Sjuksköterskor till IVA Hudiksvall
Sjuksköterskor till dialysmottagningen Hudiksvall
Sjuksköterskor till HIA Bollnäs
Sjuksköterskor till psykosavdelning Hudiksvall
Sjuksköterskor till Lungmedicin Gävle
Anestesisjuksköterskor Gävle
Sjuksköterskor till MAVA Gävle
Operationssjuksköterskor Hudiksvall
Ambulanssjuksköterskor Söderhamn
Sjuksköterskor för arbete på privat vårdcentral Sandviken

Gotlands län

Sjuksköterskor till intensivvårdsavdelning Gotland N
Sjuksköterskor till Operationsavdelningen Gotland N
Sjuksköterskor till intensivvårdsavdelning Gotland N
Distrikssköterska till vårdcentral Gotland N
Sjuksköterskor till barn och ungdomsmedicin Gotland N
Sjuksköterskor till kardiologen Gotland N
Barnsjuksköterska alt. Sjuksköterska till Barn- och Ungdomsmedicin Gotland N
Sjuksköterskor till internmedicinavdelning/strokeavdelning Gotland N
Sjuksköterskor till Onkologisk/Hematologisk Dagsjukvård Gotland N
Sjuksköterskor till äldreboende Gotland N
Sjuksköterskor till korttidsenhet Gotland N
Sjuksköterskor till särskilt boende Gotland N
Barnsjuksköterska alt. Sjuksköterska Gotland N
Sjuksköterskor till bemanningsenhet Gotland N
Barnsjuksköterskor alt. sjuksköterskor till barn- och ungdomsmedicin Gotland N
Sjuksköterskor till akuttmottagningen Gotland N
Barnmorska till barnmorskemottagningen Gotland N
Sjuksköterskor till kardiologen/HIA Gotland N
Sjuksköterskor till IVA Gotland N
Sjuksköterskor till vuxenpsykiatrin Gotland N
Sjuksköterskor till onkologmottagning Gotland N
Anestesisjuksköterskor Gotland N
Sjuksköterskor till hjärtmedicin Gotland N
Sjuksköterskor till onkologavdelning Gotland N
Sjuksköterskor till Medicinavdelning Gotland N
Sjuksköterskor till neo och barnavdelning. Gotland N
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Gotland N
Sjuksköterskor till flertalet olika avdelningar Gotland N
Sjuksköterskor till kirurgavdelning Gotland N
Sjuksköterskor till infektion/lungmedicin Gotland N
Sjuksköterskor till rehab/infektionsavdelning Gotland N
Sjuksköterskor till Strokeavdelning Gotland N
Operationssjuksköterskor Gotland N
Röntgensjuksköterska till Visby Vår till Höst Gotland N
Sjuksköterska till Visby Gotland N
Sjuksköterska till hjärtmedicin i Visby, över sommaren! Gotland N
Sjuksköterska till Visby i vår sommar höst! Gotland N

Dalarnas län

Sjuksköterskor till Hemsjukvård, LSS och SÄBO Falun Falun
Sjuksköterskor till Hemsjukvård, LSS och SÄBO Hedemora Hedemora
Sjuksköterskor till Hemsjukvård, LSS och SÄBO Avesta Avesta
Sjuksköterskor till Hemsjukvård, LSS och SÄBO Säter Säter
Sjuksköterskor till Hemsjukvård, LSS och SÄBO Gagnef Gagnef
Sjuksköterskor till Hemsjukvården Borlänge

Blekinge län

Röntgensjuksköterska till röntgenklinik Karlskrona
Sjuksköterskor till jourcentral Karlskrona
Sjuksköterskor till ortopedavdelning Karlskrona
Sjuksköterskor till kirurgavdelningar Karlskrona
Sjuksköterskor till HIA Karlskrona
Sjuksköterskor till rehab Karlskrona
Sjuksköterskor till medicinavdelningar Karlskrona
Intensivvårdssjuksköterskor Karlskrona
Operationssjuksköterskor Karlskrona
Anestesisjuksköterskor Karlskrona
Dialyssjuksköterskor Karlshamn
Anestesisjuksköterskor Karlshamn
Sjuksköterskor till medicinavdelning Karlshamn
Sjuksköterskor till geriatriken Karlskrona
Sjuksköterskor till Thorax Karlskrona

Ofelia Vård söker sjuksköterskor till Mellersta Sverige Sverige
Ofelia Vård söker sjuksköterskor till slutenvård i Blekinge Sverige
Ofelia söker sjuksköterskor för kommunala uppdrag i södra Sverige Sverige